GÜNEŞ TERAZİ BURCUNDA

    

   Gelişimsel Hedefi;

   Ahenk ve uyum işte Terazi'nin hedefi budur. Terazi dengeyi simgeler. Her sağlıklı terazi davranışının altında bilinçli veya bilinçsiz sakinleşmek amacı yatar. Gerilimi atmak, ortayı bulmak, sinirleri yatıştırmak ve uçup gitmesi mümkün olmayan bir dinginliğe erişmek için Terazi adım adım hedefe doğru harekete geçer.

 

   Önemli özellikleri;

   Gerçek daima karmaşıktır, daima paradoksaldır. Basitleştirmelere sarılmak veya gerçek karşısında bunları savunmak daima gerilim ile sonuçlanır. Gerilim Terazi'nin gelişimsel hedefinin antifrizidir. Sonuçta, Terazi güçlü bir kaynağa sahip olur. Paradoks ve ikileme karşı yüksek tolerans kazanır. Terazi her konunun iki yönünü de tartar. Ortayı arar ve dengeyi burada bulur.

Güzellik bizi sakinleştirir. Harika bir gün batımı izlerken içsel  gerilimden kurtulur, rahatlarız. Bu nedenle, pasif olarak sadece güzellikleri taktir ederek veya aktif bir sanatçı olarak, hayatın estetik tarafını geliştirmek  de Terazi'nin stratejisidir.

Kişilerarası gerilim; örneğin, eşimizle yada sevgilimizle yaptığınız kavgalar korkunç streslidir. Terazi'nin bu alandaki  stratejisi de "kibarlık"tır. Kelimenin anlamı sönük gelebilir ama burada kullanırken hangi çatalın salata çatalı olduğunu anlama konusundaki "kibarlık" yeteneğini kastetmiyoruz. Kibarlık, bir başkasını nasıl etkilediğimizin algısıyla kısmen hareketlerimizi ayarlama kabiliyetidir ve Terazi bu hünerle doludur.

 

      Dikkat!

 Tüm burçların karanlık yönlerinde olduğu gibi, Terazi'nin olumsuzluğu da normal Terazi strateji ve kaynaklarının çarpıtılmasından başka bir şey değildir. Terazi'nin ikileme olan hoşgörüsü renksizliğe ve kararsızlığa dönüşebilir. Burcun estetik hassasiyeti henüz kurumamış, yapış yapış bir boya düzeyine inebilir. Nezaket sığ yüzeyselliğe ve gerçek çatışmalarla açıkça yüzleşmemeye doğru dönüşebilir. Paradoks bir durum olarak, Terazi'nin doğasındaki tüm bu sapmalar stres düzeyinin artmasına neden olurlar.

Başka bir deyişle, sağlıklı stratejileri bastırmaktan daha kötüsünü yaparlar, insanı aktif olarak ters yöne doğru sürüklerler.

  

     Aşk!

Ortaçağ astrologları için Terazi " Evlilik burcuydu ". Sembolik anlamda bu daha belirgindir. Terazi'de iki farklı varlığın birbirlerini dengelemesini, denge prensibini, sağlıklı bir evliliğin ve genel olarak bağlılığın etkin bir simgesini buluruz. On iki burcun her birinin ilişkilerde belli bir fonksiyonu vardır ve her biri bir ölçüye kadar ilişkileri etkiler. Ama hiç bir burç için yakınlık bu kadar temel bir gelişim ispatlama alanı değildir.

Terazi'nin aşkın çağrısına ve tuzaklarına ihtiyacı vardır ve bunların dışında hiçbir şey bu burcun büyümesini bu kadar hızlandıramaz. Yakın ilişkilerde Terazi eşinden nezaket ve duygusal hassasiyet ister. Burada ince bir duyarlılık vardır: Terazi'nin bulunduğu ortamlarda kaba şakalara ve el şakalarına müsaade yoktur. Terazi için yakınlık bir sanattır. Bu konuya zarafetle, açık duyularla, her hareketin bilincinde olarak yaklaşılması gerekir. Temiz bir gömlek çok yardımcıdır. Bu incelik eğilimini yanlış anlamayın. Terazi sosyal kurallar yaptırımcısı değildir. Katı formülsel "uygunluktan" ziyade derin, gerçek anlamda bir kibarlık söz konusudur. Yani, iki insanın egoları küçük bir kutuya konduğunda ortaya çıkması kaçınılmaz olan sürtüşmeleri asgariye indirecek bir incelik sanatıdır.

Teraziler yaşamda kaçınılmaz olan sosyal kırışıklıkları düzeltme yönüne doğru fazla kaymamaya dikkat etmelidirler. Buradaki risk, Terazi'nin bir başkasının bakış açısını, kendi gereksinimlerinin izini kaybedecek kadar dikkate alması ve benimsemesinde yatar. Terazi ilişkide sahte bir tatlılık, sabır ve uysallık maskesi ardında, kendi bireyselliğini tamamen bastırma pahasına, mutlu bir uyum görüntüsü yaratabilir.

                                                                 yazan: merqur